RYEP

Youth exchanges - Študentské výmeny

 
ROTARY

je celosvetové spoločenstvo vedúcich osobností rôznych profesií, ktorí poskytujú humanitné služby a pomoc, podporujú a prípadne dodržiavajú vysoké etické zásady vo všetkých oblastiach života a napomáhajú šíreniu dobrej vôle a vzájomného porozumenia a mieru vo svete.

Tieto ideály sa rozvíjajú v Rotary kluboch, v ktorých sa stretávajú ich členovia, ktorí sú rovnakého zloženia a zmýšlania. Priamymi nositeľmi týchto ideálov sú jednotliví rotariáni a rotariánky, ktorí majú byť vo svojom prostredí vzorom a žiť podľa rotariánskych princípov a ideálov.

Aktuálne informácie